Dịch vụ vận tải biển quốc tế là gì?

Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển định nghĩa như sau: Vận tải biển quốc tế là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu biển giữa cảng biển Việt Nam và cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển nước ngoài.

Điều kiện kinh doanh vận tải biển quốc tế
Tại Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển được Chính phủ ban hành ngày 29/11/2016.
Dịch vụ vận tải biển quốc tế là gì?
Dịch vụ vận tải biển quốc tế là gì?
Theo đó, doanh nghiệp muốn kinh doanh vận tải biển quốc tế cần đáp ứng các điều kiện sau:
– Có bộ phận quản lý an toàn theo quy định của Bộ luật quốc tế về quản lý an toàn về vận tải biển quốc tế.
– Có bộ phận quản lý an ninh hàng hải theo quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng.
– Phải có bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển và thực hiện công tác pháp chế.
– Phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu với thuyền viên, mức tối thiểu là 05 tỷ đồng.
– Có tối thiểu 01 tàu biển để vận tải biển quốc tế.
– Đồng thời phải đảm bảo các điều kiện về nhân lực đảm bảo việc vận tải biển quốc tế diễn ra nhanh chóng.